De lancering van een website of webwinkel op het internet heeft in het merendeel van de gevallen een commercieel doel. In ieder geval wil de eigenaar er van altijd dat er een bepaalde actie door de bezoekers wordt ondernomen. Deze actie kan van alles zijn. Denk bijvoorbeeld aan het inschrijven op een nieuwsbrief of het kopen van een bepaald artikel. Dit lijkt allemaal heel logisch. Toch gaat het in de praktijk niet vaak helemaal mis.

Hoeveel mensen zouden bijvoorbeeld jouw website bezoeken zonder de gewenste actie te ondernemen? Dat zijn er heel wat. Verschillende factoren kunnen hiervan aan de basis liggen. Misschien sluit de inhoud van de website wel niet voldoende aan, aan de wensen van de bezoeker? Of misschien wordt er gewoon geen gebruik gemaakt van een duidelijke call to action. Dit laatste probleem is er één die zich ongelofelijk vaak stelt terwijl ze vrij eenvoudig valt op te lossen. Ben jij ook benieuwd hoe je dat voor mekaar kan krijgen? Ontdek dan snel de 7 waardevolle tips voor een betere call to action op deze pagina!

Wat is een call to action?

Een call to action is zoals de naam reeds laat vermoeden een aanzet die wordt gegeven tot het ondernemen van een bepaalde actie. Een call to action kan een stukje tekst, maar ook een afbeelding zijn die de bezoeker vraagt om per direct een specifieke actie te ondernemen. Vrij letterlijk kunnen we dit vertalen als een ‘oproep tot actie’. Zoals in de inleiding reeds aangegeven kan deze actie van alles zijn. Van het inschrijven voor een nieuwsbrief tot het aanvragen van een offerte bijvoorbeeld. Enkele vaak voorkomende voorbeelden van call to actions zijn verder ook; “Bestel nu”, “Bekijk” of “Neem contact op”. In een blog duikt op haar beurt dan weer vaak de call to action “Lees meer” op.

Tip 1: KISS (maak een eenvoudige call to action)

De kracht van een echt goede call to action gaat vaak schuil in hoe simplistisch ze is. Een langdradige, onduidelijke CTA is de slechtste die je kan hebben. Omwille van deze reden hebben we ook de bovenstaande voorbeelden aangedragen. Wanneer je een call to action ziet verschijnen als “Bekijk” is het meteen duidelijk dat je iets kan bekijken. Veel meer woorden hoef je hier dan ook eigenlijk niet aan vuil te maken.

Tip 2: Hanteer actieve taal

In lijn met bovenstaande ligt de tweede tip, namelijk het hanteren van een actieve taal. Dit maakt een cruciaal verschil. De bezoeker of klant moet het idee krijgen dat hij als het ware geen andere keuze heeft dan tot actie over te gaan. Enkele voorbeelden van CTA’s waarbij er gebruik wordt gemaakt van actieve taal zijn onder meer de volgende:

  1. Koop nu
  2. Neem nu contact met ons op
  3. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

call to action voorbeelden

Bovenstaande lijkt logisch, maar er zijn toch nog heel wat websites en webwinkels die hiermee de fout in gaan. Het hanteren van een actieve taal kan in ieder geval een groot verschil maken.

Tip 3: Laat je CTA er tussenuit springen

Staat je hele website in het groen? Zet je CTA dan in het rood! Oké dat is misschien een beetje extreem, maar het maakt wel meteen duidelijk waar deze tip om draait. Een call to action moet opvallen in de massa. Wellicht staat er namelijk behoorlijk wat content op je pagina’s. Dat is niet slecht, maar zo kan de call to action als het ware verzwolgen worden door de informatie. Het resultaat is dat ze vaak over het hoofd wordt gezien en dat willen we net niet. Zorg er dus voor dat je CTA’s altijd over een opvallend of afwijkend design beschikken.

Tip 4: Maak duidelijk wat de bezoeker kan verwachten

Veel van deze tips komen eigenlijk telkens op hetzelfde neer. Geen enkele bezoeker of klant zit te wachten op zaken die hij of zij niet had verwacht. Door duidelijk door middel van je call to actions aan te geven wat men kan verwachten kunnen heel wat frustraties worden voorkomen. Ook dit is zeer belangrijk. Verschillende onderzoeken hebben in het verleden namelijk reeds aangetoond dat het merendeel van de gebruikers of bezoekers van een website weg klikken uit frustratie. Het hanteren van glasheldere call to actions kan ook dit probleem dus verhelpen of voorkomen.

Tip 5: Creëer een gevoel van urgentie

Op welk moment wordt je aangespoord om echt actie te gaan ondernemen? Op het moment dat iets dringend is. Deze gedachte moet ook worden doorgetrokken in de call to actions waar je gebruik van maakt. Wanneer er een bepaald gevoel van urgentie wordt gecreëerd zal je namelijk kunnen vaststellen dat mensen veel sneller geneigd zullen zijn om te klikken. Vervang “contacteer ons” dus bijvoorbeeld door “contacteer ons nu”. De eenvoudige toevoeging van dit woordje “nu” zou zomaar eens een wereld van verschil kunnen maken.

Tip 6: Kies de juiste plaats voor je call to action

Je mag nog zo’n goede call to actions hebben bedacht, zet ze op de verkeerde plaats neer en de kans is groot dat ze hun doel volledig zullen missen. Bezoekers kunnen dan ook niet anders dan er vreemd van opkijken wanneer een verzoek tot inschrijving voor de nieuwsbrief plots opduikt bij een productomschrijving. Je zou namelijk verwachten dat hier een knopje staat om over te gaan tot aankoop van dat product. Wil je er voor zorgen dat jouw CTA’s hun doel niet voorbijschieten? Dan is ze op de juiste plaats neerzetten echt van cruciaal belang.

Tip 7: Maak gebruik van ondersteunende elementen

Het draait bij het plaatsen van call to actions voornamelijk om het zetten van gebruikers of (potentiële) klanten om een bepaalde actie te ondernemen. Zoveel is inmiddels wel duidelijk. Om ze een beetje aan te sporen kan er in de praktijk gebruik worden gemaakt van ondersteunende elementen. Plaats bijvoorbeeld reviews in de buurt of maak gebruik van een handige opsomming van de voordelen van het product dat wordt aangeboden. Dergelijke ondersteunende elementen kunnen de doeltreffendheid van je call to actions eigenlijk in de praktijk alleen maar ten goede komen.

Conclusie; realiseer een boost door het correct gebruik van CTA’s!

Call to actions zijn ongelofelijk krachtige hulpmiddelen die een aantrekkelijke meerwaarde kunnen realiseren voor elke website of webwinkel. Helaas blijkt in de praktijk vaak dat ze op een compleet foutieve manier worden gebruikt. De kleinste misstap kan er voor zorgen dat het potentieel van je CTA’s grotendeels verloren gaat. Hou dus zeker en vast rekening met de zeven aangehaalde tips op deze pagina en verzeker je zo van de beste call to actions!

Call Now Button