Aida is een afkorting voor Attention Interest Desire Action. Het model wordt in de marketing en tijdens het adverteren gebruikt om de weg van een klant te beschrijven. Eerst moet een product of de dienst de aandacht van een potentiele klant trekken, daarna moet de potentiele klant interesse krijgen, het willen om tenslotte actie ondernemen (bijvoorbeeld door het product te kopen).

De 4 fasen van het AIDA model

Het AIDA model kent 4 fasen welke opvolgend doorlopen worden. Deze 4 fasen zijn:

 • Attention: in de eerste fase moet de aandacht van de doelgroep getrokken worden. Dit kan door een wervende tekst of door bijvoorbeeld een commercial. Het is belangrijk dat de boodschap aansluit op het probleem of uitdaging die de doelgroep heeft.
 • Interest: nadat je de aandacht hebt, is het in deze fase de bedoeling dat de doelgroep geïnteresseerd raakt. De doelgroep moet het idee krijgen dat de boodschap voor hen interessant is.
 • Desire: nu dat de potentiele klant interesse heeft moet deze interesse omgezet worden in een verlangen naar het product of dienst die aangeboden wordt. De potentiele klant moet het idee krijgen dat het hem verder helpt.
 • Action: in de laatste fase moet er actie ondernomen worden. Dit kan zijn dat de potentiele klant daadwerkelijk iets gaat kopen maar het kan ook betekenen dat er contact opgenomen wordt of een ander doel dat bereikt moet worden.

Gebruik van het AIDA model

Het AIDA model wordt in verschillende situaties gebruikt, zowel online als offline. Voorbeelden waar het AIDA model gebruikt wordt:

 • Verkooppagina’s op een website
 • Salespitch
 • Facebook advertenties
 • Google AdWords
 • Radio
 • Kranten
 • Billboards
Call Now Button