De manier waarop bedrijven aan marketing kunnen doen is door de jaren heen sterk veranderd. Toch zijn er bepaalde vormen van marketing die reeds een behoorlijke lange tijd meedraaien in de (online) marketingwereld. Het gaat hierbij dan onder meer om e-mailmarketing. De eerste marketing e-mail werd verzonden in het jaar 1978. Daarmee werd in één klap ook het gigantische potentieel van deze marketingvorm duidelijk. Met één enkele mailing slaagde het bedrijf er in om zomaar even 13 miljoen dollar aan omzet te realiseren. Waarom je als bedrijf eigenlijk altijd gebruik dient te maken van e-mailmarketing is hiermee meteen in één klap duidelijk gemaakt. Toch gaan we hier op deze pagina graag verder op in.

Wat is e-mailmarketing?

Ondanks de ongelofelijke efficiëntie die we kunnen toeschrijven aan e-mailmarketing moet het gezegd dat er nog steeds heel wat misverstanden rond bestaan. In eerste instantie is het bijvoorbeeld zo dat veel mensen en bedrijven nog altijd denken dat e-mailmarketing louter en alleen bestaat uit nieuwsbrieven versturen. Dat is natuurlijk niet correct.

Voor e-mailmarketing geldt dat ze alle vormen van marketing omvat die via e-mail gevoerd kunnen worden. De bekendste vorm is het versturen van informatieve nieuwsbrieven en productmailings. Ook automatische e-mailcampagnes vallen uiteraard onder deze noemer.

E-mailmarketing is goedkoop

e-mailmarketing goedkoop

De eerste reden waarom e-mailmarketing zo interessant wordt bevonden heeft betrekking tot de kostprijs die er aan verbonden is. Voor traditionele marketing geldt uiteraard dat het er om bekend staat ongelofelijk duur te zijn. Bovendien is het vaak ook weinig doeltreffend. Daar komt verandering in wanneer je kiest voor het toepassen van e-mailmarketing. De enige kosten waar je eventueel rekening mee dient te houden is voor de software of applicatie die je gaat gebruiken om de mailings uit te voeren.

Verder is er uiteraard nog de tijd die je nodig hebt om een e-mail te kunnen opstellen en versturen, maar van verdere kosten is geen sprake. Dit zorgt er voor dat e-mailmarketing werkelijk voor iedereen financieel toegankelijk is.

Het is goed meetbaar

Door gebruik te maken van bepaalde software is het uitstekend mogelijk om de resultaten van je e-mailmarketing te meten. Zo kan je bijvoorbeeld ontdekken hoeveel mensen de e-mail hebben geopend, hoeveel leads er mogelijks mee zijn gerealiseerd, etc. Bij traditionele vormen van marketing tast je op dit vlak eigenlijk volledig in het duister.

Door te kiezen voor e-mailmarketing gooi je het over een andere boeg en kan je rekenen op veel concretere data. Het spreekt voor zich dat je aan de hand van dergelijke data ook kan beginnen met het optimaliseren van je toekomstige e-mailmarketingcampagnes.

Iedereen heeft een e-mailadres

eigen e-mail

Door gebruik te maken van e-mailmarketing is het mogelijk om een ongelofelijk grote doelgroep te benaderen. Iedereen beschikt vandaag de dag dan ook wel over een e-mailadres. Deze vorm van marketing is dan ook werkelijk uitstekend om in één klap een zeer groot aantal potentiële klanten te kunnen benaderen.

Het is goed te automatiseren

Een belangrijke reden waarom er ook vandaag de dag nog bedrijven zijn die geen gebruikmaken van e-mailmarketing is terug te vinden in het feit dat ze vrezen gigantisch veel tijd te moeten investeren in het opstellen van dergelijke e-mails. Dat is echter helemaal niet juist.

Tegenwoordig valt het versturen van dergelijke promotionele e-mails zeer eenvoudig te automatiseren. Zo beschik je over een nieuwe, extra wervingskanaal die zich niet alleen richt op huidige, maar ook op toekomstige, nieuwe klanten.

Het is persoonlijk

Voor het merendeel van de verschillende vormen van marketing geldt dat ze weinig tot eigenlijk helemaal niet persoonlijk zijn. E-mailmarketing vormt daarop de uitzondering. Je kan er bijvoorbeeld perfect voor kiezen om in de opening de naam van de klant te plaatsen.

Zo wordt elke e-mail die op deze manier wordt verzonden gepersonaliseerd. Uit de praktijk blijkt steevast dat een dergelijke, persoonlijke aanpak hanteren altijd veel efficiënter werkt dan gewoon een onpersoonlijke vorm van marketing.

Je blijft makkelijk in contact met je doelgroep

e-mail contact

Het versturen van een e-mail is eenvoudig en doeltreffend. Het vormt dan ook een uitstekende manier om ten allen tijde in contact te blijven met jouw doelgroep. Het mooie is ook dat je kan genieten van het beste van twee werelden. Enerzijds target je met e-mailmarketing natuurlijk potentiële nieuwe klanten die hebben aangegeven met jou in zee te willen gaan, maar anderzijds zie je ook de vaste klanten niet over het hoofd.

Door in contact te blijven met jouw doelgroep vergroot je de klantenrelatie aanzienlijk en dat is uiteraard erg interessant.

E-mailmarketing is en blijft één van de belangrijkste marketingvormen

E-mailmarketing draait reeds een behoorlijke tijd mee in de marketingwereld. Tot op de dag van vandaag is dit met absolute zekerheid nog steeds één van de belangrijkste en tevens ook meest toegankelijke en doeltreffende vormen van marketing. Niet alleen de doeltreffendheid van deze marketingvorm is een belangrijke troef. Eigenlijk zijn er heel wat verschillende voordelen waar je op kan rekenen. De belangrijkste daarbij zijn ongetwijfeld:

  1. Voor elk bedrijf is het op een toegankelijke manier mogelijk om campagnes te maken;
  2. Iedereen heeft een e-mailadres dus je target kan zeer uitgebreid zijn;
  3. Je kan meteen beginnen zonder dat er een grote investering is vereist;

Voor heel wat bedrijven geldt nog altijd dat ze vrezen dat ze een gigantisch marketingbudget dienen te voorzien. Tegenwoordig is dat helemaal niet meer noodzakelijk, in tegendeel. Door te kiezen voor e-mailmarketing kan je ook tegen een beperkte kostprijs perfect een zeer lucratieve marketingcampagne opzetten.

Call Now Button