Clickbait is een term voor web content waarbij het belangrijkste doel is om gebruikers op een link te laten klikken. Er wordt genoeg informatie gegeven om de nieuwsgierigheid van de gebruiker op te wekken maar te weinig om de nieuwsgierigheid te voldoen.

Wanneer gebruikt men clickbait?

Clickbait wordt vaak gebruikt bij advertenties. De gebruiker ziet een provocerende titel zoals bijvoorbeeld “Obama loves the KKK” gebruikers die deze titel zien, worden zo nieuwsgierig dat ze op de link klikken. Op het moment dat de pagina geopend wordt, ziet de gebruiker een veel genuanceerder artikel en mogelijk een advertentie. Ook op Facebook zie je steeds meer van dit soort content.

Zie ook deze video over clickbait.

Call Now Button