PageRank is een tool dat door Google wordt gebruik om te bepalen hoe belangrijk verschillende webpagina’s zijn ten opzichte van elkaar. PageRank is een waarde die wordt toegekend aan individuele webpagina en wordt bepaald aan de hand van de links die naar de betreffende webpagina leiden. De PageRank verwijst naar individuele URL’s. Het gaat dus niet om websites, maar bijvoorbeeld een webpagina, een foto of een tekst.

Hoe wordt omgegaan met de links?

Hierboven werd vermeld dat de PageRank wordt bepaald aan de hand van links die naar de betreffende URL verwijzen. Dit heeft wel enige verdere uitleg nodig. De link kan worden gezien als een soort stem waarbij de ene website voor de andere website stemt. Er wordt eveneens rekening gehouden met hoe belangrijk die links is. Hoe meer belangrijke links, er naar een webpagina leiden hoe belangrijker die wordt beschouwd door Google. En hoe belangrijker de pagina is hoe hoger de PageRank uitvalt. Google werkt met een speciale formule om de PageRank voor een webpagina te berekenen.

Hoeveel betekent de PageRank?

De PageRank zegt eigenlijk niets over de vindbaarheid van de website van een bedrijf. De vraag is dan ook hoe belangrijk een PageRank voor een bedrijf is. Hoewel Google intern met PageRanks werkt, zijn deze niet beschikbaar voor het publiek. Het gaat hier om de ‘echte’ PageRank. Dit is sinds 2016 ingevoerd en sindsdien zijn de PageRanks dus alleen voor Google zelf bekend en valt tussen de 0,001 en ongeveer miljoen. Het publiek krijgt echter een getal tussen de 1 en de 10 te zien waarbij 10 de hoogste score is. De PageRank wordt berekend naar aanleiding van het aantal links dat naar de webpagina verwijst. Niet alle links zijn echter even belangrijk en ook lang niet alle links worden mee geteld.

Call Now Button