HTML staat voor Hyper Tekst Markup Langugage. Het is een taal waarmee je een (web-)pagina kunt opmaken. HTML bestaat uit verschillende HTML elementen (tags) die elk een eigen functie hebben. Bijvoorbeeld een HTML tag voor een afbeelding of voor een paragraaf. HTML wordt gebruikt om webpagina’s en websites mee te maken.

De geschiedenis van HTML

Tim Berners-Lee ontwikkelde HTML in 1991 en tevens ontwikkelde hij de eerste webbrowser. Later, in 1994, ontstond Netscape Navigator. Kort daarop barste de strijd tussen de webrowsers Netscape en Microsoft Internet Explorer los.

In september was de eerste officiële HTML versie, versie 2.0. HTML versie 3.0 was al achterhaald voordat deze uitkwam en de eerst volgende versie werd versie 3.2 (januari 1997). In december 1997 kwam versie 4.0 en met een paar kleine aanpassingen in dezelfde maand versie 4.01.

Versie 4.01 is de laatste HTML versie, voortaan werd het XHTML genoemd. Maar men kwam hier later op terug en tegenwoordig is HTML5 de standaard.

Bewaker van de webstandaarden: W3C

Sinds het begin van HTML is er getracht om richtlijnen op te stellen voor het gebruik van HTML. Dit om tot een gelijke weergave te komen op verschillende browsers. De bewaker van de HTML standaarden is het W3C. Helaas was het vooral in het begin van HTML erg lastig om dezelfde vormgeving op verschillende browsers te krijgen. Verschillende browsers gaven HTML anders weer en zelfs verschillende versies van dezelfde browser interpreteerden HTML code op verschillende manieren.

Call Now Button