Wat is Google PageRank?

PageRank is een tool dat door Google wordt gebruik om te bepalen hoe belangrijk verschillende webpagina’s zijn ten opzichte van elkaar. PageRank is een waarde die wordt toegekend aan individuele webpagina en wordt bepaald aan de hand van de links die naar de...
Call Now Button